DS-Kopier

Danske Slægtsforskere

Danske Slægtsforskeres portal for
affotograferede kilder  

DIS-Kopier
 

Her findes kildemateriale som vore medlemmer eller andre har affotograferet eller indscannet
og ønsker at stille til rådighed.

 
TitelÅrstalBidragyderModtagetAntal billeder
Aalborg Hospitals gods, register til fæsteprotokol16nn - 1849Ole Munk14-Nov-15458
Attrupgaard [Aalborg amt] godsarkiv: Fæsteprotokol 1776 - 1813Ole Munk14-Nov-1532
Baag herreds Provsti - skifteprotokoller mv.Se oversigtHolger Hertzum-Larsen25-Sep-141.591
Baarse herreds tingbog 1655 - 16571655 - 1657Lars Skovvang / Lis B Jensen30-Jan-17281
Baarse herreds tingbog 1657 - 16601657 - 1660Lars Skovvang / Lis B Jensen30-Jan-17284
Baarse herreds tingbog 1660 - 16631660 - 1663Lars Skovvang / Lis B Jensen30-Jan-17376
Baarse herreds tingbog 1663 - 16671663 - 1667Lars Skovvang / Lis B Jensen30-Jan-17460
Baarse herreds tingbog 1679 - 16881679 - 1688Lars Skovvang / Lis B Jensen30-Jan-17647
Biskop Oluf Chrysostomus's Fortegnelse over Præsternes Bøger i Vendelbo Stift1552Kenneth Knudsen27-Nov-1447
Brahesborg gods, matriklen af 1844Se oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14102
Brahesborg jordebog 1677 - 1838Se oversigtHolger Hertzum-Larsen14-Sep-15249
Christiansdals Birks justitsprotokol 1794 - 18121794 - 1812Palle Kvist19-Mar-16538
Christiansdals Birks skøde og panteprotokol 1796 - 18121796 - 1812Palle Kvist19-Mar-16575
Christianssæde Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1719 - 1768Palle Kvist14-Apr-15381
Christianssæde Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1768 - 1818Palle Kvist14-Apr-15473
Christianssæde Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1789 - 1805Palle Kvist14-Apr-15912
Christianssæde Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1805 - 1854Palle Kvist14-Apr-15870
Christianssæde Gods, Lolland, Fæsteprotokoller 1848 - 1910Palle Kvist14-Apr-15945
Ensted, krigsfanger 1914-181914 - 1918Inger Buchard12-Aug-1385
Erholm - Søndergårde Gods Fæsteprotokol 1689 - 1896Se oversigtHolger Hertzum-Larsen14-Sep-15795
Fkt. 1769 Slesvig og Holsten tabeller og sammentælinger1769John Nielsen15-Oct-14425
Fkt. 1840 og 45 tabeller og sammentællinger Holsten og Ditmarsken1840 - 1845John Nielsen15-Oct-1466
Folketælling Slesvig 18451845Inger Buchard10-Nov-157.036
Frederiksdal Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1777 - 1879Palle Kvist19-Mar-16577
Fredsholm Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1765 - 1886Palle Kvist19-Mar-16468
Friskytter og snaphaner i SkĂĄne og Blekinge 1677 - 16801677 - 1680Mikkel Eide Eriksen2-Feb-17104
Horne (vester) herred og Kjærgaards birk, matriklen 16611661Holger Hertzum-Larsen15-Oct-14148
Horne herreders tingbøgerSe oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-141.464
Langholt [Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-18521753 - 1852Ole Munk14-Nov-15458
Lensregnskaber og jordebøger fra Falster og Fyn mv., ældre end 1559<= 1559Henning Jørgensen25-Aug-16743
Lolland Fortegnelse over næringsdrivendeSe oversigtPalle Kvist19-Mar-16138
Lolland Kreaturtælling for Købelev og Sandby 1861, 18761861, 1876Palle Kvist19-Mar-1650
Lollands Nørre Herreds Provsti - Herredsbog 1571 - 16671571 - 1667Palle Kvist19-Mar-1675
Nysted Byfoged Skifteprotokol 1784 - 18181784 - 1818Jørn Christiansen (gemt fra AO's gamle billedviser)14-Dec-161.226
Odense Sct. Knuds Kloster 1623 - 1661, regnskaber, jordebøger, mv.1623 - 1661Henning Jørgensen25-Aug-16236
Odense amts skifteprotokollerSe oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14718
Oeders Efterretninger Frederiksborg amt 17711771Mikkel Eide Eriksen 21-Dec-1624
Pandumgård 1623 - 1661, regnskaber, jordebøger, mv.1623 - 1661Henning Jørgensen25-Aug-16102
Riberhus Regnskaber 1562 - 16221562 - 1622Henning Jørgensen25-Aug-163.497
Riberhus Regnskaber 1622 - 16581622 - 1658Henning Jørgensen25-Aug-164.370
Riberhus og Møgeltønder ekstraskattemandtaller 1606 - 16541606 - 1654Henning Jørgensen25-Aug-163.395
Riberhus. Jordebøger 1562 - 16491562 - 1604Henning Jørgensen25-Aug-165.205
Ristrupgård (Regstrupgård) 1623 - 1661, regnskaber, jordebøger, mv.1623 - 1661Henning Jørgensen25-Aug-16125
Rudbjerggård Gods, Lolland, Fæsteprotokoller1769 - 1889Palle Kvist19-Mar-16214
Rudbjerggård Gods, Lolland, fæstebreve og lejekontrakter1777 - 1853Palle Kvist19-Mar-16814
Sessions-Placat for Aaret 17991799Mikkel Eide Eriksen30-Jul-179
Skast Herredsfoged, justitsprotokol 1636 - 17001638 - 1700Henning Jørgensen25-Aug-164.460
Skast Herredsfoged, justitsprotokol 1700 - 17241700 - 1724Henning Jørgensen25-Aug-164.682
Skast Herredsfoged, justitsprotokol 1724 - 17551724 - 1755Henning Jørgensen25-Aug-164.682
Søgård og Årtoft godser, Fæstere II1709Inger Buchard27-Jun-13251
Søgård og Årtoft godser, fæstere I1709Inger Buchard27-Jun-13136
Varde / Vester Horne tingbog (justitsprotokol)Se oversigtHolger Hertzum-Larsen13-Sep-15788
Varde / Vester Horne tingbog (justitsprotokol)Se oversigtHolger Hertzum-Larsen14-Sep-15820
Varde / Vester Horne tingbog (justitsprotokol)Se oversigtHolger Hertzum-Larsen14-Sep-15786
Varde / Vester Horne tingbog (justitsprotokol)Se oversigtHolger Hertzum-Larsen14-Sep-15831
Vejle by- og amtsfoged lægdssedler m. af- og tilganslisterSe oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14716
Vejle by- og amtsfoged tingbog (justitsprotokol)Se oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14822
Vejle byfoged hovedregnskab og kæmnerregnskabSe oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14815
Vejle mandtal og skat mv.Se oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14786
Vejle rĂĄdstueprotokol, svendebreve, borgere mv.Se oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14786
Vends herreds tingbøgerSe oversigtHolger Hertzum-Larsen15-Oct-14792
Wedellsborg Birks tingbog1731 - ca. 1772Holger Hertzum-Larsen15-Oct-14828
Wintersborg-Sæbyeholms Birk Litr. A register over tinglæste dokumenter1805 - 1829Palle Kvist14-Apr-1599
Wintersborg-Sæbyeholms Birk Litr. B register over tinglæste dokumenter1823 - 1829Palle Kvist14-Apr-1518
Wintersborg-Sæbyeholms Birk auktionsprotokol1741 - 1856Palle Kvist14-Apr-151.049
Wintersborg-Sæbyeholms Birk justitsprotokol1707 - 1714Palle Kvist14-Apr-15560
Wintersborg-Sæbyeholms Birk justitsprotokolIndtil 1707Palle Kvist14-Apr-158
Wintersborg-Sæbyeholms Birk justitsprotokol1714 - 1722Palle Kvist14-Apr-15644
Wintersborg-Sæbyeholms Birk justitsprotokol1757 - 1788Palle Kvist14-Apr-151.516
Wintersborg-Sæbyeholms Birk justitsprotokol1788 - 1817Palle Kvist14-Apr-151.453
Wintersborg-Sæbyeholms Birk politiprotokol1792 - 1818Palle Kvist14-Apr-15553
Wintersborg-Sæbyeholms Birk skøde og panteprotokol1805 - 1825Palle Kvist14-Apr-15968
Ærø Søsession 1851 - sørulle1851Henning Karlby15-Oct-1364
Ialt71.701


Materialet vil også blive søgbart på Dis-bibliotek og direkte tilgængeligt derfra.

Siden er fortsat under udvikling, der kan forekomme ændringer i såvel funktionalitet som i udseeende. Forslag modtages gerne