Klik for større billede

Rudbjerggård og Fredsholm
Godser, Lolland

Fæsteprotokoller mm.


Fra: Hoveri reglementer for amternes hoved- og sædegårde med underliggende bøndergods 1773


Fæste Protocoll For Rudberggaards og Fritzholms Godser
Side uden nummer mellem fol. 228 og 229, 2 versioner af fol. 230
Fol. 231 nummereret 220 og 240 oven i hinanden. Fol. 242, 261, 268 og 269 mangler

Fæste Protocoll for Fritzholm

Videnskabernes selskabs korts 1776

Lidt historie
Rudbjerggård  -  Fredsholm
 


Palle Kvist pkv@mail.dk

© - 2006

ISBN ...............

Info